สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส สาขาชนแดน

ที่อยู่
10-11 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์