สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า

ที่อยู่
139 หมู่ 7 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00