สถาบันคีนันแห่งเอเซีย

หมวดหมู่ : สมาคมการจัดการ

ที่อยู่
60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทางธุรกิจที่ดีขึ้นของภาคเอกชน ตามหลักธรรมาภิบาล