วัดสุนทรประดิษฐ์ (วัดจีน)

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
44/3 ถนนอดุลเดช จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์