วัดพระคริสตหฤทัย

ที่อยู่
1 หมู่ 4 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
โทรศัพท์