ลานมันและไซโลโชคชัยกรุ๊ป (สระแก้ว)

ที่อยู่
349 หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 07:00-18:30

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิตและขายส่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น มันเส้น, ข้าวโพด, ใบมันหมัก, ใบมันแห้ง, ถ่านอัดแท่ง, ถั่ว