ร้าน ลิสมานไทยใหม่

ที่อยู่
411 หมู่ 2 ถนนบัวขาว-โพนทอง ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์