ร้าน ชูถิ่น 2

ที่อยู่
1489 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 07:30-19:30

สินค้าและบริการ

แป้งทำอาหาร - ขนมไทย