รุ่งแสงทองเซรามิค

หมวดหมู่ : กระถางต้นไม้

ที่อยู่
98 ถนนนาก่วม ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายเซรามิค เช่น แจกัน,กระถางต้นไม้