รัตนามาลี เนอสเซอรี่

ที่อยู่
587 ซอยสามเสน 13 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

รัตนามาลี เนอสเซอรี่ รับเลื้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่ อายุ 1-3 ขวบ เตรียมความพร้อมให้เด็กในวัยก่อนวัยเรียน เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะการพูดและฟังเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ, เนอสเซอรี่, สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน, สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็ก, รับเลี้ยงเด็กแถวดุสิต