พุทธรัตน โรงหล่อ

หมวดหมู่ : โรงหล่อเหล็ก

ที่อยู่
793/7 หมู่ 7 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

หล่อโลหะ