บ้านเศียรครู สังฆภัณฑ์

ที่อยู่
92/20 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์