บ้านพอใจ เนอร์สซิ่งโฮม

ที่อยู่
384 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น ให้การดูแล สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ป่วยที่ต้องการฟักฟื้น ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยอัมพาต กายภาพบำบัด ตามความเหมาะสม เฉพาะรายโดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ ดูแลห่วงใย จริงใจ บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยพักฟื้น