บริษัท ไชนีสคอนกรีตปั้ม จำกัด

ที่อยู่
51/13 หมู่ 3 ซอยสยามสามัคคี ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์