บริษัท โอเวอร์ซี เน็ท เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่
423 ซอย 65 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ติดตั้ง, แขวนสายเคเบิ้ลเส้นใหญ่