บริษัท โบซา-ธายานน์ แอร์คราฟท์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
41-10 หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

บำรุงรักษาเครื่องบิน ในเขตศรีราชา ผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องบินแบบครบวงจรระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการทั่วโลก บริษัทได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีสถานที่ให้บริการแห่งแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา- ระยอง ประเทศไทย ซ่อมแซมอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาค