บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:00 น. - 17:00 น.

สินค้าและบริการ

ให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล ให้เช่าเรือ สนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันที่แท่นขุดเจาะ น้ำมันกลางทะเล งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน