บริษัท เบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่
612/6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-12:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับปศุสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์, ไข่, สัตว์เป็น, อาหารสัตว์ เป็นต้น