บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด

ที่อยู่
สาขาเชียงใหม่ 43/5-8 โมดาเพลส ซอย 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์