บริษัท เซนิทิส จำกัด

ที่อยู่
9 ซอยจันทน์ 18/2  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
อีเมล
พิกัด
13.7058124, 100.5269819

สินค้าและบริการ

ผู้นำเข้าวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดทางด้านทันตกรรม เช่น คีมถอนฟัน แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจและผ่าตัด เครื่องมือขยายร่องรากฟัน, เครื่องมือฟัน เช่น กล้องจุลทรรศน์ โคมไฟติดศรีษะที่ใช้ในห้องผ่าตัด