บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด

ที่อยู่
161/37-9 หมู่บ้านบัณฑิตโฮม ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร หีบห่อ สินค้า สิ่งของ วัสดุ และ ทรัพย์สินส่วนตัวโดยทั่วไป โดยวิธีใด ๆ โดยตัวแทน หรือคนกลางใดๆ