บริษัท เจดีอาร์ เคเบิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : เคเบิ้ลไฟฟ้า

ที่อยู่
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

บริการประกอบสายเคเบิลใต้น้ำ