บริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ลวดเกลียว

ที่อยู่
โรงงาน 101/46 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิดและขายส่งลวดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม