บริษัท สยามกราวด์วอเตอร์ จำกัด

ที่อยู่
75 ถนนรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-12:00

สินค้าและบริการ

สำรวจศึกษาแหล่งน้ำบาดาล, ขุดเจาะก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล,จำหน่ายเครื่องสูบน้ำบาดาล และปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ่อน้ำ(บาดาล)-บริการเจาะ