บริษัท สยาม ฮัทซึตะ จำกัด

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105554080463

ที่อยู่
65 อาคาร 42 ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1204,1205 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
เว็บไซต์
พิกัด
13.7154, 100.58456

สินค้าและบริการ

บริษัท สยาม ฮัทซึตะ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้า ออกแบบ ผลิต แปรรูป ประกอบ ตรวจสอบ ขาย ส่งออก ติดตั้ง สินค้าสำหรับอุตสาหกรรม เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางอุตสาหกรรม