บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่
324/35 อาคารบางนา เรสซิเด้นซ์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

สินค้าและบริการ

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด มีความชำนาญในงานรับเหมาก่อสร้าง และ ต่อเติมอาคารสำนักงาน  ต่อเติม โรงงานอุตสาหกรรม  ด้วย โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป รับเหมา ก่อสร้างโรงงาน  ก่อสร้างรับเหมาทั่วไป โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รับเหมาก่อสร้างโกดัง  ก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ  ก่อสร้างโรงงาน  ก่อสร้างอาคารจอดรถ ...