บริษัท ยูนิเวอร์แซล เทคโนโลยีส์ จำกัด

ที่อยู่
1-11 อาคารไอซีอี ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ