บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด

ที่อยู่
19 หมู่ 6 ซอย 36 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน