บริษัท ภูทะเล จำกัด

ที่อยู่
116 ถนนเนินพยอม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องแล๊บ