บริษัท พีเจ พงษ์รีไซเคิล รับเบอร์โกลฟส์ จำกัด

หมวดหมู่ : รีไซเคิล

ที่อยู่
91 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์

สินค้าและบริการ

ประกอบกิจการ ซื้อมา-ขายไป รีไซเคิลถุงมือยาง และของเก่าทุกชนิด