บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่
สาขาไอ 1 14 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมัน