บริษัท บี-ฮอร์น จำกัด

ที่อยู่
1184/30-2 ซอย 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายเขาสัตว์แกะสลักทั้งในและต่างประเทศนายหน้าและตัวแทนในการจัดการธุรกิจและบริการอื่นๆ