บริษัท ทิพยชาติ จำกัด

ที่อยู่
119 หมู่ 5 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
แฟกซ์

สินค้าและบริการ

รับเหมาก่อสร้างทั่วไป