บริษัท ดีลักซ์ อินดัสตรี จำกัด

ที่อยู่
8/114 ถนนประดิพัทธ์ 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

วัสดุการเกษตร ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์พิเศษ