บริษัท ซีเอ็ม ซีด เอเซีย จำกัด

ที่อยู่
509 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์