บริษัท ซี แอนด์ ซี มารีน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
16/2 หมู่ 4 ซอยนาใน ถนนเทพกษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์

สินค้าและบริการ

บริการซ่อมเรือทุกชนิดทุกขนาด ทำการต่อเรือ จำหน่ายเรือ จำหน่ายอะไหล่เรือ