บริษัท ซี เค ดี โพลีเมอร์ จำกัด

ที่อยู่
71 หมู่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์