บริษัท ชิน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่
19/1 หมู่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ส่งเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สินค้า อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน