โซ่อุตสาหกรรม - โซ่ลำเลียง ชลบุรี

ที่อยู่
2042 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

ข้อมูลธุรกิจ

ผู้แทนจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น
ตัวแทนจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมยี่ห้อ DID, KANA, NC, TKN 
- จำหน่ายโซ่ระบบส่งถ่ายกำลัง โซ่ขับอุตสาหกรรม 
- โซ่สแตนเลส - โซ่ติดปีก, โซ่ลำเลียงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
- โซ่พิเศษหรือโซ่ตามแบบ, เฟืองมาตรฐานหรือเฟืองแบบพิเศษ

Roller Chain – Converyor Chain – CouplingSprocket

Hotline :...

สินค้าและบริการ

ผู้แทนจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรม จากประเทศญี่ปุ่น ตัวแทนจำหน่ายโซ่อุตสาหกรรมยี่ห้อ DID, KANA, NC, TKN 

  • จำหน่ายโซ่ระบบส่งถ่ายกำลัง จำหน่ายโซ่ขับอุตสาหกรรม 
  • จำหน่ายโซ่สแตนเลส - จำหน่ายโซ่ติดปีก, จำหน่ายโซ่ลำเลียงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
  • จำหน่ายโซ่พิเศษหรือโซ่ตามแบบ, เฟืองมาตรฐานหรือเฟืองแบบพิเศษ