บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
121/51 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

บริการเฮลิคอฟเตอร์ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปยังแท่นขุดเจาะน้ำมัน