บริษัท เทคโนโลยี่ สโตร์ จำกัด

ที่อยู่
604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00,เสาร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าเครื่องจักรที่ควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ สำหรับงานป้าย จำหน่ายหมึก กระดาษทุกชนิด