ทรัพย์มุกดา โรงแรม

ที่อยู่
36/47 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

โรงแรมห้องพักบริการจำนวน 34 ห้อง ราคาห้อง 350 บาท