บริษัท เอส ดี เอ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่
367/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

จัดจำหน่ายสินค้าพร้อมด้วยบริการ เครื่องหาสัญญาณดาวเทียม นำทางเดินเรือดาวเทียม GPS ซาวเดอร์ โซนาร์ เรดาร์ เข็มทิศไจโรระบบสื่อสารผ่าน ดาวเทียม Inmarsat ระบบ GMDSS ระบบ ECDIS วิทยุสื่อสาร AUTOPILOT