บริษัท รุ่งเรืองคอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่
66/17 หมู่ 4 หมู่บ้านสายสัมพันธ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการ พัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช และการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบ กิจการภาคเกษตรกรรม