บริษัท พิษณุโลก พี ซี อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : ห้องเอกซเรย์

ที่อยู่
98/27-9 หมู่ 7 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 06:00-20:00

สินค้าและบริการ

บริการรับตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI แบบ supper conduting magnet สามารถให้บริการได้ทุกส่วนของร่างกาย