มันนพดล โรงงาน

ที่อยู่
127/7-9 ถนนแจ้งสนิท ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
ทำการทุกวัน เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตมันอัดเม็ด ตากมัน