สหกรณ์โคนมแม่วาง จก

ที่อยู่
493 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00,เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

สหกรณ์โคนม รับซื้อน้ำนมดิบ รับรวบรวมน้ำนมดิบของสมาชิก