ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันเองพลาสติก

ที่อยู่
74/10-1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
แฟกซ์