บริษัท เจนก้องไกล จำกัด

ที่อยู่
1535 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับจ้างบริหารจัดการที่จอดรถ, ลานจอดรถ, อาคารจอดรถ, และเก็บเงินค่าจอดรถ ให้กับหน่วยราชการ เอกชน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด