บริษัท เจปอน เคมีคอล แอนด์ เวิร์ค จำกัด

ที่อยู่
404/50 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เคมี และอุปกรณ์ชุบโลหะ